เกี่ยวกับเรา

Bo-leaf

เจ้าของสินค้า สายธารบุญสังฆภัณฑ์รูปแบบใหม่

จากอาชีพทนายความมาขาย สังฆทาน สายธารบุญสังฆภัณฑ์รูปแบบใหม่ วรรณา จันทร์อุดม เริ่มต้นจากการที่ผู้ผลิตชอบไปทำบุญอยู่เรื่อยๆทั้งที่วัดใกล้บ้านและวัดที่เป็นเส้นทางผ่านเวลาต้องไปว่าความที่ต่างจังหวัด ก็ทำให้พบว่า สังฆทาน สังฆภัณฑ์ ที่มีผู้นำไปถวายพระทั้งของบริโภคและอุปโภคนั้นมักจะซ้ำๆกันทำให้พระที่ได้รับไปใช้ไม่ทันก็เกิดความคิดอยากจะเปิดร้าน "สายธารบุญ" สังฆทาน สังฆภัณฑ์แบบใหม่ จำหน่ายของใช้สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรที่แตกต่างจากที่มีอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปเมื่อคิดอยู่ได้ไม่นานก็ได้พบกับรุ่นพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ชอบทำบุญอยู่เป็นประจำได้ให้คำแนะนำว่าของใช้ที่พระภิกษุสามารถใช้ได้นั้นมีทั้งซองใส่ช้อนส้อมซองใส่แว่นตาผ้ารับประเคนและอีกหลายอย่างเมื่อได้รับคำแนะนำดังนั้น สังฆภัณฑ์รูปแบบใหม่ ภายใต้แบรนด์ สายธารบุญ จึงได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นเหตุที่ใช้ชื่อสังฆภัณฑ์รูปแบบใหม่นี้ว่า สายธารบุญ

เนื่องมากจากผู้ผลิตมีความคิดว่าสายน้ำเป็นสัญลักษณ์แห่งความชุ่มเย็นให้ประโยชน์กับคนได้ไม่เลือกชนชั้นเปรียบเหมือนกับผลของบุญกุศลที่ให้ผลกับผู้สร้างโดยไม่เลือกว่าผู้นั้นจะเป็นใคร  อีกทั้งสายน้ำนั้นเมื่อไหลผ่านปแล้วก็ไม่ย้อนกลับมาอีกบุญกุศลก็เช่นกันเมื่อให้ผลเป็นความสุขกับเราแล้วก็ผ่านไปเราจึงควรพยายามสร้างบุญทุกประเภทให้เกิดขึ้นเรื่อยๆ  ตามกำลังตามความสามารถของเรา สายธารบุญ  ขออนุโมทนากับทุกกท่านเราที่เห็นประโยชน์ในการสร้างบุญกุศลทุกประเภทและขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนเอื้อเฟื้อสินค้าและให้คำแนะนำด้วยดีเสมอมา 

เจ้าของร้านสังฆภัณฑ์ ราคาโรงงาน แบบใหม่ ทันสมัยใช้ได้จริง
หนังสือจดทะเบียน ร้านสังฆภัณฑ์ ราคาโรงงาน แบบใหม่ ทันสมัยใช้ได้จริง