ผ้าไตรจีวร สายธารบุญสังฆภัณฑ์รูปแบบใหม่

ผ้าไตรจีวร สายธารบุญสังฆภัณฑ์รูปแบบใหม่ ประกอบด้วย 1.จีวร 2.สังฆาติ 3.สบง 4.อังสะ 5.ผ้ารัดอก 6.รัดประคต 7.ผ้ากราบ

" จีวรวรขนาด 1.9  เมตร X 2.8  เมตร สังฆาติขนาดเดียวกันกับผ้าจีวร

   

อานิสงส์แห่งบุญ ถวายผ้าไตรจีวรแด่พระภิกษุสงฆ์

จะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ จะเป็นผู้ที่พร้อมด้วยเสื้อผ้า อาภรณ์ และเครื่องประดับ มีแต่ผู้คนให้ความเคารพยกย่อง มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับของคนทุกหมู่เหล่าเมื่อใดก็ตามจะต้องพบกับความมีอุปสรรค อุปสรรคนั้นจะผ่านพ้นไปด้วยดี ภยันตรายอื่นๆอย่างสัตว์มีพิษและของมีคมต่างๆ ก็ทำร้ายไม่ได้ อานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นในชาติหน้า จะเกิดมาเป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมด้วยหน้าตาที่งดงาม และสติปัญญาที่น่านับถืออย่างยิ่ง