กระเป๋าสมุดหนังสือ (จัดเป็นชุด) สายธารบุญสังฆภัณฑ์รูปแบบใหม่

 กระเป๋าใส่สมุดหนังสือ (จัดเป็นชุด) สายธารบุญสังฆภัณฑ์รูปแบบใหม่

    

                       แบบบรรจุภัณฑ์                                                          ด้านหน้า

                                        

                                    กระเป๋าใส่สมุดหนังสือ (จัดเป็นชุด)

อานิสงฆ์การถวาย ภาชนะใช้สอย

1.ได้ภาชนะทองคำ แก้วมณี แก้วผลึกและภาชนะทับทิม

2.เป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยบริวารทั้งชายและหญิงคอยรับใช้ใกล้ชิด

3.มีปัญญาลึกซึ้งในศิลปะทั้งปวง