ชุดอเนกประสงค์ (ชุดใหญ่) สายธารบุญสังฆภัณฑ์รูปแบบใหม่

ชุดอเนกประสงค์(ชุดใหญ่) สายธารบุญสังฆภัณฑ์รูปแบบใหม่ ประกอบด้วย 

1. กระเป๋าอเนกประสงค์  2. อาสนะ  3. ซองใส่แว่นตา  4. ซองใส่ช้อนส้อม  5. ย่าม  6. ผ้าเช็ดหน้า  7. ผ้ารับประเคน  8. ดอกบัวทอง 3ดอก งานทุกชิ้นประณีต พระใช้งานได้จริง ผลิตจากผ้าคอตตอนแท้ 

                                    ด้านหน้า                                                                             ด้านหลัง

    

                                      

                                                       ชุดอเนกประสงค์(ชุดใหญ่) 

"สังฆทานคืออะไร" สังฆทานคือทานที่ตั้งใจถวายแด่สงฆ์หรือผู้แทนของสงฆืไม่จำเพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหากถวายโดยเจาะจงเรียกว่า"บุคลิกทาน"ดังนั้นสังฆทานมีอานิสงฆ์มากกว่าบุคลิกทานเพราะผู้ถวายมีจิตใจกว้างขวางไม่เจาะจงภิกษุรูปใดเป็นการแสดงถึงความตั้งใจด้วยศรัทธาอันเป็นสาธารณะ