ชุดกระเป๋าทรงกลม

 

      

  

สังฆภัณฑ์ ชุดกระเป๋าทรงกลม นี้ประกอบด้วย
 1 กระเป๋าทรงกลม 
 2 ซองใส่ช้อนส้อม
 3 ซองใส่แว่นตา

                                                                                    

อานิสงฆ์การถวาย ภาชนะใช้สอย

1.ได้ภาชนะทองคำ แก้วมณี แก้วผลึกและภาชนะทับทิม

2.เป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยบริวารทั้งชายและหญิงคอยรับใช้ใกล้ชิด

3.มีปัญญาลึกซึ้งในศิลปะทั้งปวง