กระเป๋ายา สายธารบุญสังฆภัณฑ์รูปแบบใหม่

กระเป๋ายา สายธารบุญสังฆภัณฑ์รูปแบบใหม่

ผลิตจากผ้าคอตต้อนอย่างดี  งานผ่านการตัดเย็บที่ประณีตแข็งแรงทนทาน 

     

        กระเป๋ายา สายธารบุญสังฆภัณฑ์รูปแบบใหม่                       กระเป๋ายา สายธารบุญสังฆภัณฑ์รูปแบบใหม่

                                           

                                                              แบบบรรจุภัณฑ์ กระเป๋ายา 

อานิสงฆ์การถวาย ยารักษาโรค

1.ก่อให้เกิดสุขภาพร่มเย็นทั้งครอบครัว

2.โรคที่ไม่หายจะทุเลา

3.สุขภาพกายจิตแข็งแรง

4.อายุยืนทั้งภพนี้และภพหน้า

5.ถ้าป่วยก็จะไม่ขาดแคลนการรักษา