หมอนอิง สายธารบุญสังฆภัณฑ์รูปแบบใหม่

ผลิตจากผ้าคอตต้อนอย่างดี งานผ่านการตัดเย็บที่ประณีต ปลอกสามารถถอดซักเครื่องซักผ้าได้ สีไม่ตก นุ่มหลับสบายใช้สำหรับพิงหลังโซฟา หรือเก้าอี้

                        

               แบบบรรจุภัณฑ์                                                         ด้านหน้า

อานิสงฆ์การถวาย หมอนอิง

1.เป็นผู้ที่มีความเพียรมาก มีสติดี

2.มีจิตประกอบด้วย เมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งปวงเป็นปกติ

3.มีความอดทนอดกลั้นเป็นธรรมดา

4.มีคุณธรรมศิลธรรมประจำใจ

5.มีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหว

6.ได้บรรลุฌานสมาบัติตามลำดับ