สังฆทานสายธารบุญ สังฆภัณฑ์รูปแบบใหม่

 สังฆทาน  สายธารบุญ สังฆภัณฑ์รูบแบบใหม่ ทันสมัย ขายปลีก ขายส่สังฆทาน สังฆภัณฑ์รูปแบบใหม่ ราคาถูกเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณรในงานพิธีต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวสินค้า สังฆทาน สังฆภัณฑ์ ของเราประณีตสวยงามเช่น ชุดกระเป๋ายา อาสนะ สบง ไตรจีวร ย่าม กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าใส่สมุดหนังสือ หมอนอิง หมอนหนุน ผ้าห่ม สไบห่มพระพุทธรูป งานทุกชิ้นผลิตจากผ้าคอตต้อนแท้และสินค้าของ สายธารบุญ สังฆภัณฑ์แบบใหม่ ยังได้รับลือกเป็น ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว ของดี ดอนเมือง 

สั่งซื้อหรือสอบถามได้ที่ โทร 081- 431 -7100 ( จอย) 091-120- 3794 ( ฝ้าย) เบอร์ร้านสายธารบุญ 02-929 6682

สังฆทาน คืออะไร สังฆทานคือทานที่ตั้งใจถวายแด่สงฆ์หรือผู้แทนของสงฆ์ ไม่จำเพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง

หากถวายโดยเจาะจงรียกว่า บุคลิกทาน ดังนั้นสังฆทานมีอานิสงฆ์มากกว่า บุคลิกทาน เพราะผู้ถวายมีจิตใจกว้าง

ขวางไม่เจาะจงภิกษุรูปใดเป็นการแสดงถึงความตั้งใจด้วยศรัทธาอันเป็นสาธารณะ

    

     กระเป๋าเอกสาร (เจมส์บอน)                                           กระเป๋ายา 

    

                          อาสนะ                                                         ย่าม                                                           

    

            กระเป๋าเอกสาร (โน๊ตบุค)                                         ผ้าห่ม