กิจกรรมของเรา สายธารบุญสังฆภัณฑ์รูปแบบใหม่

  

            ทำบุญวัดป่าพง คลอง11                                   รายการ นางกวักแก้จน 

   

   ออกบูธสินค้าที่ ม.จุฬาลงกรณ์ฯ                             รายการบุษบายามเช้า   ทาง ททบ.5

   

        รายการกอล์ฟตะลุยโอทอป                                              รายการด้นสยาม