กระเป๋าสมุดหนังสือ สายธารบุญสังฆภัณฑ์รูปแบบใหม่

กระเป๋าสมุดหนังสือ สายธารบุญสังฆภัณฑ์รูปแบบใหม่

ผลิตจากผ้าคอตต้อนอย่างดี ใส่่เอกสารสมุดหนังสืองานผ่านการตัดเย็บที่ประณีต  

   

                   แบบบรรจุภัณฑ์                                                   ด้านหน้า

อานิสงฆ์การถวาย ภาชนะใช้สอย

1.ได้ภาชนะทองคำ แก้วมณี แก้วผลึกและภาชนะทับทิม

2.เป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยบริวารทั้งชายและหญิงคอยรับใช้ใกล้ชิด

3.มีปัญญาลึกซึ้งในศิลปะทั้งปวง