กระเป๋าคาดเอว สายธารบุญสังฆภัณฑ์รูปแบบใหม่

กระเป๋าคาดเอว

กระเป๋าคาดเอว หน้า หลัง  กระเป๋าคาดเอวแพค

                         ด้านหน้า-หลัง                                                                แบบบรรจุภัณฑ์

อานิสงฆ์การถวาย ภาชนะใช้สอย

1.ได้ภาชนะทองคำ แก้วมณี แก้วผลึกและภาชนะทับทิม

2.เป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยบริวารทั้งชายและหญิงคอยรับใช้ใกล้ชิด

3.มีปัญญาลึกซึ้งในศิลปะทั้งปวง