อาสนะ สายธารบุญสังฆภัณฑ์รูปแบบใหม่

 ชุดสังฆทาน อาสนะ สายธารบุญสังฆภัณฑ์รูปแบบใหม่ 

ผลิตจากผ้าคอตต้อนอย่างดี งานผ่านการตัดเย็บที่ประณีตพระใช้ได้จริงสามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าได้

    

                                    แบบบรรจุภัณฑ์                                                                             ด้านหน้า

                                 

อานิสงฆ์การถวายอาสนะ มีอานิสงส์ 5 ประการคือ

1.เกิดในตระกูลสูง มีโภคทรัพย์มาก

2.ชนทั้งปวงต้องยำเกรง

3.มีชื่อเสียงฟุ้งไป

4.บังลังก์ย่อมเกิดขึ้น

5.ยินดีในการจำแนกทานต่างๆเป็นวิทยาทาน