สังฆทานสายธารบุญ สังฆภัณฑ์รูปแบบใหม่

 สังฆทาน  สายธารบุญ สังฆภัณฑ์รูบแบบใหม่ ทันสมัย ขายปลีก ขายส่สังฆทาน สังฆภัณฑ์รูปแบบ ขายส่ง สังฆ ภัณฑ์  ร้าน ขาย สังฆ ภัณฑ์ ราคา ส่ง  ขาย เครื่อง สังฆ ภัณฑ์  ชุด สังฆทานอยาก เปิด ร้าน สังฆ ภัณฑ์ติดต่อเรา  เราเป็นโรงงาน ผลิต ผ้า ไตรจีวร  ราคาถูก เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณรในงานพิธีต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวสินค้า สังฆทาน สังฆภัณฑ์ ของเราประณีตสวยงามเช่น ชุดกระเป๋ายา อาสนะ สบง ไตรจีวร ย่าม กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าใส่สมุดหนังสือ หมอนอิง หมอนหนุน ผ้าห่ม สไบห่มพระพุทธรูป งานทุกชิ้นผลิตจากผ้าคอตต้อนแท้และสินค้าของ สายธารบุญ สังฆภัณฑ์แบบใหม่ ยังได้รับลือกเป็น ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว ของดี ดอนเมือง 

สั่งซื้อหรือสอบถามได้ที่ โทร 081- 431 -7100 ( จอย) 091-120- 3794 ( ฝ้าย) เบอร์ร้านสายธารบุญ 02-929 6682

สังฆทาน คืออะไร สังฆทานคือทานที่ตั้งใจถวายแด่สงฆ์หรือผู้แทนของสงฆ์ ไม่จำเพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง

หากถวายโดยเจาะจงรียกว่า บุคลิกทาน ดังนั้นสังฆทานมีอานิสงฆ์มากกว่า บุคลิกทาน เพราะผู้ถวายมีจิตใจกว้าง

ขวางไม่เจาะจงภิกษุรูปใดเป็นการแสดงถึงความตั้งใจด้วยศรัทธาอันเป็นสาธารณะ

         

     กระเป๋าเอกสาร (เจมส์บอน)                                           กระเป๋ายา 

      

                          อาสนะ                                                         ย่าม                                                           

            

            กระเป๋าเอกสาร (โน๊ตบุค)                                                ผ้าห่ม